Revize
Elektro-Elektroinstalace
Revizní technik

Elektro

Elektrorevize zařízení - Revizní technik elektro - Elektro - Koupelna je prostor, který je z hlediska vedení elektro a spotřebičů, či osvětlení elektro bedlivě sledován a musí zde být kladen důraz na vysokou bezpečnost. Elektro - Proto je hned v úvodu nutné říct, že pouštět se do elektro rozvodů koupelny svépomocí, není nejlepší nápad. Elektro je zde totiž vystavena vysoké vlhkosti a více než v jiných místnostech zde hrozí úraz způsobený zkratem. Elektro - Je nutné si uvědomit, že při takovém úrazu jde mnohdy o život – proto by Vám nemělo být líto utratit o něco více peněz za specializovanou firmu, která vše provede v souladu s platnými předpisy revize elektriky. Elektro - Výložník (svítidla) je nosná konstrukce, která nese svítidlo veřejného osvětlení nad osvětlovaným prostorem. Elektro - Umožňuje umístit svítidlo v potřebné vodorovné vzdálenosti od svislého stožáru, sloupu nebo stěny. Elektro - Provedením je to nejčastěji trubka na jednom konci s přírubou pro montáž na svislou konstrukci. Elektro - Na volném konci je upevněno svítidlo. Elektro - Vnitřkem trubky je ke svítidlu protažený napájecí kabel. Elektro - Na obdobnou konstrukci se instalují také světelná signalizační zařízení. Elektro - Převěs je lano napnuté mezi budovami nad prostorem, který chceme osvětlit. Elektro - Ve vhodném místě je na laně zavěšeno svítidlo veřejného osvětlení. Elektro - Napájecí kabel je uchycen k lanu. Elektro - Odbočovací svorky s pojistkou jsou ve skříni umístěné na některé z budov, na kterých je převěs ukotven. Elektro - Využívá se především tam, kde není možné postavit stožár. Elektro - Hlavně na pěších zónách a na komunikacích průmyslových areálů. Elektro - Obdobným způsobem se zavěšují trolejová vedení pro tramvaje a trolejbusy.

stolní a pracovní lampa - na rozdíl od výše uvedených svítidel je skoro vždy připojena pohyblivým přívodem do zásuvky a je možné s ní snadno manipulovat.

elektro - Revize elektro, elektroinstalace - Roman Novotný | mapa webu

RSS

HTML: Aktuální čas